Dalmore Dominium

0

är tillbaka och tillsammans med tar han nya tag i den omöjliga kalendern. Är det bara de själva som tycker gissningen går bra? Bedöm själva!